Law reports

Forsakringsaktiebolaget Skandia (publ) and another v Riksskatteverket [2003] All ER (D) 349 (Jun) ECJ

Reports relating to this case: